WEB-design

sognefjord.net tilbyr web-design. Vi benytter WordPress og Adobe Dreamweaver i vårt arbeid.
Vi har også avtaler med 3. part for mer spesielle løsninger utenfor vårt kompetanseområde, slik at vi alltid kan sikre våre kunder en god løsning til en fornuftig pris i forhold til deres ambisjoner.

I arbeidet med web-løsninger benytter vi materiale fra våre kunder, men kan også tilby tekst, bilde og videobistand ved behov.
Vi har samarbeidsavtaler og kan tilby gode løsninger for domene-navn, internett-hotell og mail-løsninger i tråd med dine behov.
Vi kan hjelpe deg fra de enkleste løsninger og oppover etter dine behov.