Utstillinger

Utstillinger kan være alt fra enkle messestands til omfattende løsninger. sognefjord.net har levert omfattende løsninger til flere sentre, og benyttes også som underleverandør av flere utstillingsarkitekter. sognefjord.net har også levert største messestand på Bygg Reis Deg.

Til utstillinger kan vi benytte svært ulike materialer. Felles er at de skal være tilpasset en aktiv bruk, og tåle de belastninger en stort antall besøkende vil utgjøre. Samtidig skal design og trykkekvalitet være på topp. Vi har etter hvert bygd opp god erfaring med utstillingsløsninger.

utstilling bremuseum2_kv

Utstillingselementer fra Norsk Bremuseum i Fjærland. Her har sognefjord.net levert en rekke utstillingselementer som alle er i det valgte designet som gir museet en helhetlig profil.

sognefjord.net har også levert skilt- og informasjonsløsninger til senteret  gjennom de siste årene.

Standen til Block Watne på Bygg Reis Deg, bygd opp i løpet av vel to døgn på stedet med ferdigproduserte moduler fra sognefjord.net, og tapetsert på stedet med tapet printet på Veitastrond. Den største standen på messa dette året.

utstilling byggreisdeg-bw_kv