Trykksaker

Trykksaker er samlebegrepet for alt som kan trykkes, fra visittkort til bøker, fra kalendre til brosjyrer, reklameaviser, kataloger eller bompengekonvolutter. Har du noe du ønsker å få trykket, så finner vi beste løsning sammen med spesialiserte trykkerier for de ulike behovene.

Når du skal bestille en trykkejobb, må vi også ta stilling til papirkvaliteter, vekt om det skal distribueres, opplag og trykkemetode. Vi legger vekt på å samarbeide med trykkerier som bruker svanemerkede produkter og har et bevisst forhold til de miljøbelastninger trykkeaktiviteten kan medføre.

Trykksaker_ny1

En stor del av trykksak-produksjonen er brosjyrer, data-ark og foldere som brukes i markedsføring. Her er noen av dem, men mulighetene og eksemplene er mange. Når du vet behovet, tar vi gjerne en uforpliktende samtale om ditt prosjekt. Om ønskelig kan vi bidra med tekst og fotografering om dette er nødvendig, og gjerne tilpasse informasjonen til nettbruk også.

Kalendre er en populær gave som også minner mottakeren om din eksistens gjennom hele året. Vi lager kalendre for bedrifter, organisasjoner og kampanjer. Da kontakt, du kan bli forundret over hvor lite det kan koste å få din spesielle kalender selv i små opplag.

 

trykksaker_ny2