Info-tavler

Informasjonstavler og skilt brukes til en rekke formål, og på mange ulike materialer. Våre "flyvende" informasjonstavler, montert på herdet glass, finner du over hele landet. Det er montert på Nasjonale Turistveger fra nord til sør, og også benyttet av mange kommuner. Her finnes det også et knus-sikkert alternativ for spesielt utsatte områder.

Vi kan levere komplette løsninger fra tekst- og foto, design, produksjon, frakt og montering, eller deler av dette etter behov. Vi kan også levere opphengsløsninger av ulike typer, og samarbeider med leverandører av stativer og opphengssystemer. Ta kontakt, så finner vi din løsning.

Info-tavler_ny1

Glasstavle montert i Lærdal. Denne er laget i herdet glass, og tåler mye. Men på særlig utsatte plasser finnes det også et alternativ som er garantert knus-sikkert. Tavlene gir en fin "flyvende" effekt med informasjonen montert på glass. Dette er tavler der både design og produksjon har skjedd hos sognefjord.net

En informasjonstavle på aluminium montert i stativ produsert av Sønnesyn Sag. Denne tavla gir både kart- og bildeinformasjon i tillegg til tekst-informasjon om aktiviteter og tilbud.

Det er  designet og montert tavler i alle kommunene i Sogn med tilpasset informasjon for hvert punkt der tavlene er montert.

info-tavler_ny3
D - ntv hellåga

Informasjonstavle for Nasjonal Turistveg montert Hellåga. Herdet glass i to ulike formater, opphengssystemet montert av Nasjonal Turistveg.

Informasjonstavle for Nasjonal Turistveg på Sognefjellet. Disse er montert i spesielt system utviklet av Nasjonal Turistveg. Samme prinsipp, herdet glass med informasjonstavle montert på baksiden av glasset.

infotavler vs oskarshaug_kv